Vil du drille i Korsvoll skolekorps?

Første året man driller (aspirantdrill) er det kun drilling. Fom andre året og tom 5. klasse må man både spille og drille, og så fra 6. klasse velger man enten drill eller spill. Bakgrunnen for dette er bl.a.

  • Noen års erfaring med å spille vil være positivt for drillere.
  • Økt sosialt fellesskap mellom drill og spill i korpset

I tillegg til drill og spilletimer, får man samspill, som gir musikalsk glede og samhold på tvers av alder og kjønn. I mai spiller vi marsjer. Resten av året spiller vi konsertstoff, med popsanger, dansemusikk og klassisk.

Drilltider er mandager mellom kl. 18 og 21, med oppstart 29.august. Drillaspiranter øver kl. 18 – 19.

Kontingenten for drill er 850 kr. i semesteret.

Har du lyst til å prøve?drillstav1

Møt opp ved gymsalen på Korsvoll skole

mandager kl. 1800

Ved innmelding send e-post til post@korsvollsk.no, med følgende opplysninger:

 

  • Navn på barnet, fødselsdato og år.
  • Navn på begge foreldrene, med mobil nr og mail adresser

 

Kontakt oss gjerne på e-post hvis det er noe du lurer på: post@korsvollsk.no

Velkommen!