Korpset starter opp i uke 35

Mandag 28. august starter korpsåret med samspill og drill-øvelser.

Oppdaterte tider:

NB! Aspiranter starter med samspill i uke 41, etter høstferien. Kun enetimer før det.

Mandager:

● Aspirantkorps kl. 15.30 – 16.30 i filmsalen (fra uke 41)

● Juniorkorps 1 kl. 16.30 – 17.50 i filmsalen

● Juniorkorps 2 kl. 17.10 – 18.45 i filmsalen

● Hovedkorps kl. 18.00 – 20.00 i filmsalen

● Drillaspirant 1, 2, drilljunior 1  kl. 18.00 – 19.00 i gymsalen

● Drilljunior 2 kl. 19.00 – 20.00 i gymsalen

● Hoveddrill kl. 19.00 – 21.00 i gymsalen