Hovedkorpsdirigenten

Kent Gøran Bakken

Gøran (f.1991) begynte å spille klarinett i Sandbakken Skolekorps da han var 6 år gammel. I en alder av 13 år byttet han til saxofon som siden har blitt hans hovedinstrument. Som ung deltok Gøran på ulike sommerkurs og talentprogrammer innen både saxofon og dirigering. Etter musikklinja startet han sine studier innen Musikkvitenskap på Universitet i Oslo (1år) før han bestemte seg for å bli lærer. Gøran er utdannet grunnskolelærer for 5.-10.trinn med master i pedagogikk. Senere har han også tatt ulike dirigentkurs og studier via Universitetet i Stavanger. Som 15-åring begynte Gøran å dirigere sitt første ensemble, og siden har han dirigert både storband, korps og orkestre. Han brenner for musikken, og spesielt korpsbevegelsen!

Gøran arbeider til daglig som klarinett- og saxofonpedagog ved henholdsvis Nesodden og Vestby Kulturskole, og i tillegg til å dirigere Korsvoll Skolekorps dirigerer han også Såner Skolekorps. For Gøran er spilleglede og opplevelsen av å skape musikk i sentrum, og han gleder seg til å skape spennende musikk sammen med musikantene i Korsvoll!

 

Tidligere dirigenter

Pål Kragstad høsten ’12 – sommeren ’18

Martin Olsen høsten ’09 – sommeren ’12

Robert S. Nilsen høsten ’06 – sommeren ’09

Per Ståle Knardal