Personvernerklæring

EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation; GDPR) ble innført som norsk lov 1. juli 2018. Disse reglene gjelder også KSK, og korpset er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Styreleder er hovedansvarlig for korpsets behandling av personopplysninger.

Her finner du Korsvoll Skolekorps Personvernerklæring: Personvernerklæring KSK

Alle tillitsvalgte, instruktører og andre nøkkelpersoner i Korsvoll Skolekorps underskriver også en taushetserklæring:

Taushetserklæring Korsvoll skolekorps