Vil du bli medlem?

Det håper vi.

Da vil du nemlig få oppleve dette:

  •    Å spille, drille og ha det gøy med jenter og gutter i alderen 7-18 år
  •    Oppleve glede og mye gøy gjennom musikken
  •    Holde konserter, marsjere og være med på mye moro
  •    Dra på helgeseminar og sommerturer
  •    Lære å spille et instrument som du vil ha glede av hele livet

Klikk her om du vil vite mer om hvilke instrumenter du kan få spille! 

Klikk her om du vil vite mer om drilltroppen! 

Informasjon om korpset

Korsvoll Skolekorps har tre korps; aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Når du begynner å spille, starter du i  aspirantkorpset. Etter ett år går du over i juniorkorpset, hvor du spiller i to år før du kommer inn i hovedkorpset. Alle korpsene har samspill en gang i uka – på mandager (aspirantene starter samspill etter høstferien). Hovedkorpset har øvelse kl 18:15 – 20:15, mens aspiranter har samspill kl. 16:00 – 17:00 og juniorkorpset har samspill kl. 17:30 – 19:00. I tillegg har alle musikantene enkeltundervisning, ca 20 minutter en gang per uke for aspirant og junior, og 30 minutter per uke for hovedkorps. Du kan begynne å spille etter at du har begynt i tredje klasse.

Vi har også en drilltropp som er med når korpset marsjerer og spiller. Drilltroppen har dessuten egne seminarer og deltar i konkurranser. Du kan begynne å drille etter at du har begynt i andre klasse. Drillerne har øvelse hver mandag, aspiranter kl 16:00 – 17:00, juniorer kl 18:00 – 20:00 og hoveddrill kl 19:00 – 21:00. Vi har aspirantopptak hver sommer. Starter barnet som aspirantdrill i 2. klasse er det kun drilling.   I 3. klasse kan barnet både spille og drille. Valget mellom spill og drill tas senere i løpet.

Kontingenten er 1800 kr per semester for musikanter i hoved- og juniorkorps, 1600 kr for aspiranter og 900 kr for drillere. Kontingenten dekker individuell instruksjon og samspill, i tillegg til å låne et instrument, notestativ, noter og flott uniform. Korpset har dessuten seminarer og turer som dekkes helt eller delvis av korpset. Ønsker barnet ditt å være med i korpset, men du er bekymret for semesteravgiften – ta kontakt med styret så finner vi en løsning.

Dugnadsinnsats

Mange er redde for å la barna sine begynne i korps fordi man tror det krever så stor dugnadsinnsats. Hos oss har dugnadsinnsatsen blitt betydelig redusert de siste årene. Gode arbeidsrutiner, struktur og system gir oss god uttelling på dugnadsarbeidet.  Vi arrangerer loppemarkeder på skolen hver vår og høst, og da trenger vi at alle foresatte stiller. Det er intenst, men også morsomt, sosialt og hyggelig. I forkant av loppemarkedene er det også noe dugnad med å ta i mot lopper, og det er behov for at enkelte bidrar i forbindelse med øvelser og konserter.

Har du lyst til å være med?

Sende gjerne epost til styret@korsvollsk.no for å forhøre deg litt.

Alternativt kan du gå rett på skjema for valg av instrument og/eller drill: Valgskjema_instrument_drill_KSK

Instrument og/eller drillstav deles ut etter nærmere avtale, og kun etter mottatt og signert Innmeldingsskjema KSK

Som medlem må du også sende inn signert samtykkeskjema

Velkommen til Korsvoll skolekorps!