Korpset starter opp i uke 35

Følgende felles øvingstider gjelder, starter 29.8.16:

 

  • Aspirantkorps fellesøvelser (samspill) Mandag 15.00 – 16.00 (fra uke 41)

NB! Aspiranter starter med samspill i uke 41, etter høstferien. Kun enetimer før det.

 

  • Juniorkorps fellesøvelser (samspill) Mandag 16.15 – 17.45 i filmsalen

 

  • Hovedkorps fellesøvelser (samspill) Mandag 18.00 – 20.00 i filmsalen

 

  • Drillaspiranter Mandag 18.00 – 19.00 i gymsalen

 

  • Drilljunior 1, 2 og 3 Mandag kl. 18.00 – 19.00 i gymsalen (bruker begge gymsalene – en for aspirant og en for junior).

 

  • Hoveddrill Mandag 19.00 – 21.00 i gymsalen