Vil du at ditt barn skal spille et instrument?

Du er heldig!

Ditt barn går på en skole med et skolekorps med høyt musikalsk nivå, god økonomi og effektiv administrasjon.

Vi håper ditt barn vil spille, og at du velger skolekorps. I tillegg til god kvalitet på spilletimer, får de samspill, som gir musikalsk glede og samhold på tvers av alder og kjønn. I mai spiller vi marsjer. Resten av året spiller vi konsertstoff, med popsanger, dansemusikk og klassisk.

Alle barna som er interessert i skolekorpset får komme onsdag 11. juni fra kl. 18.00 til 19.00 for å prøvespille alle instrumentene våre. Det gjelder 2. klassinger og eldre. Møt opp ved filmsalen. Etter prøvingen får de si hvilke instrumenter de likte best. På basis av dette vil vi fordele instrumenter etter beste evne.

Spilletimer er mandager eller onsdager mellom kl. 15 og 19, avhengig av instrument. Vi begynner i august. Samspill begynner etter høstferien og foregår onsdag ettermiddag. Kontingenten er 1500 kr. i semesteret.

Hvis dere ikke har mulighet til å være med på prøvespillingen er det selvsagt fortsatt mulig å bli med i korpset. Kontakt oss på mail: post@korsvollsk.no så finner vi tid til for å prøve de ulike instrumentene slik at barna kan finne hvilke instrument de ønsker å spille.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis det er noe du lurer på: post@korsvollsk.no

Velkommen!