Har du et barn som vil drille i korpset? Du er heldig!

Ditt barn går på en skole med et skolekorps med høyt nivå, god økonomi og effektiv administrasjon. Korsvoll skolekorps er det korpset i området med flest musikanter og drillere. Vi håper ditt barn vil drille og etter hvert spille, og at du velger skolekorps. Første året man driller (aspirantdrill) er det kun drilling. Fom andre året og tom 5. klasse må man både spille og drille, også fra 6. klasse velger man enten drill eller spill. Bakgrunnen for dette er bl.a.

  • Noen års erfaring med å spille vil være positivt for drillere.
  • Økt sosialt fellesskap mellom drill og spill i korpset

I tillegg til drill og spilletimer, får de samspill, som gir musikalsk glede og samhold på tvers av alder og kjønn. I mai spiller vi marsjer. Resten av året spiller vi konsertstoff, med popsanger, dansemusikk og klassisk.

Drilltider er mandager mellom kl. 18 og 21, med oppstart 25.august. Drillaspiranter øver kl. 18 – 19.

Kontingenten for drill er 800 kr. i semesteret.

Har du lyst til å prøve?

Møt opp ved gymsalen på Korsvoll skole mandag 25. august kl. 1815

Ved innmelding send e-post til post@korsvollsk.no, med følgende opplysninger:

  • Navn på barnet, fødselsdato og år.
  • Navn på begge foreldrene, med mobil nr og mail adresser

Kontakt oss gjerne på e-post hvis det er noe du lurer på: post@korsvollsk.no

Velkommen!