Streik på Korsvoll skole

Alle øvelser går som normalt.

Selv om det ikke er undervisning på skolen, får korpset lov å bruke skolens lokaler.