Oppstart høsten 2015

Korpset start opp kommende uke, med både fellesøvelser og enkeltøvelser. Aspirantkorpset starter ikke med fellesøvelser før over høstferien men starter individuelle øvelser denne uken.

Flg felles øvingstider gjelder, mandager (starter 24.8.):

Hovedkorps, fellesøvelser: Mandag kl 18.00-20.00.

Aspirantdrill: Mandager kl 18.00-19.00.

Juniordrill: Mandager kl 18.00-19.00 (bruker begge gymsalene – en for aspirant og en for junior).

Hoveddrill: Mandag kl 19.00-21.00.

 

Flg felles øvingstider gjelder onsdager (junior starter 26.8., aspirant starter 7.10.):

Aspirantkorps: Onsdag kl 16.00-17.00.

Juniorkorps: Onsdager kl 17.30-19.00.

NB: Ukene 36, 37, 38 og 39 flyttes juniorøvelsen til mandager 16.00-17.30 pga kurs for dirigent. En av disse øvelsene – mandag 14.9. – avlyses pga valgdag.