Mottak av lopper våren 2024

Vi tar imot lopper på mandager i oddetallsuker fra og med 29. januar, samt mandag til torsdag i uken før loppemarkedet.
Åpningstiden er 18:00 – 20:00.

Datoer for mottak av lopper er:

  • 29. januar
  • 12. februar
  • 26. februar
  • 11.mars
  • 8. april
  • Hver kveld 22. – 25. april

Mer informasjon om loppemarked og mottak av lopper.