Marsjsesongen er i gang!

Full konsentrasjon når korpset har instruksjon fra selveste HMK Garden!