Korsvoll skolekorps gleder seg til 17.mai!

På 17. mai vil korpset marsjere i gatene og stoppe opp for å spille “her og der” på angitt rute. Det blir også noe live-streaming her på Facebook.

Tidspunkt: Fra kl. 10:45 – til ca. kl. 13:15
Rute: Korsvoll skole- Brekkekiosken – Korsvollhuset – Carl Kjelsens vei – Nordberghjemmet – John Brandtsvei 1-17- Nordberg kirke – Sogn Aktivitetshus – Korsvoll skole

Kl 13.00: Korpset spiller «Ja vi elsker» hvor enn de er på ruta

Det er hyggelig om folk synger og roper hurra når vi passerer eller stopper opp for å spille, men vi minner om at alle må følge smittevernreglene. Det er ikke anledning til å følge etter korpset.

Vi minner om føringene fra Abid Raja: “Regjeringa har opna for at korpsa kan marsjere i gatene og at dei kan vere så mange dei ønsker, så lenge dei held seg på to meters avstand i lengda og ein meter avstand til kvarandre i breidda. – Her er det viktig at dei som står og ser på ikkje hengar seg på korpsa når dei går forbi, Vi ønsker ikkje at det skal bli ein lang hale med folk etter korpset. Det kan fort bli ei utfordring, seier Raja.”

Vi har mister inntektene fra vårens loppemarked.