Distriktsmesterskapet for korps 2014

Da var resultatene fra distriktsmesterskapet i Asker kommet:
Juniorkorpset fikk samspillprisen for sin innsats – det fremheves bl.a. at dere “lytter godt, har en god balanse i korpset og følger dirigenten bra”.
Hovedkorpset fikk 85 poeng og 2. ærespris, samt 9. plass i konkurransen. Det fremhevs bl.a. “god kontroll teknisk, god balanse, og fine fraser.” Dommerne påpeker også at stykkene til dels er “krevende musikk å fremføre” 🙂
Gratulerer med vel gjennomført mesterskap!