Vi planlegger loppemarked 6.-7. november 2021! Loppekjelleren åpnes fra 30. august.

Posted

Loppekjelleren er åpen 18.00 – 20.00 på mandager i oddetallsuker fra 30. aug. Unntak valgdagen 13. sept. Se mer på Loppemarked