Mottak av lopper starter opp igjen etter sommerferien

Vi starter opp igjen med mottak av lopper etter sommerferien.
Følg med her for liste over datoer og tidspunkter.