Mottak av lopper høsten 2022

Høsten 2022 tar vi i mot lopper følgende datoer:
29. august
12. september
26. september
10. oktober
24. oktober

I uken før loppemarkedet tar i mot lopper hver kveld fra 31. oktober til 4. november.