Vil du drille i Korsvoll skolekorps?

Møt opp ved gymsalen på Korsvoll skole mandag 28. august kl. 18. Første året man driller (aspirantdrill) er det kun drilling. Fom andre året og tom 5. klasse må man både spille og drille, og så fra 6. klasse velger man enten drill eller spill. Bakgrunnen for dette er bl.a. Noen års erfaring med å spille vil være positivt for drillere. Økt sosialt fellesskap mellom […]

Korpset starter opp i uke 35

Mandag 28. august starter korpsåret med samspill og drill-øvelser. Oppdaterte tider: NB! Aspiranter starter med samspill i uke 41, etter høstferien. Kun enetimer før det. Mandager: ● Aspirantkorps kl. 15.30 – 16.30 i filmsalen (fra uke 41) ● Juniorkorps 1 kl. 16.30 – 17.50 i filmsalen ● Juniorkorps 2 kl. 17.10 – 18.45 i filmsalen ● Hovedkorps kl. 18.00 – 20.00 i filmsalen ● Drillaspirant 1, 2, drilljunior 1 […]