Vil du drille i Korsvoll skolekorps?

Første året man driller (aspirantdrill) er det kun drilling. Fom andre året og tom 5. klasse må man både spille og drille, og så fra 6. klasse velger man enten drill eller spill. Bakgrunnen for dette er bl.a. Noen års erfaring med å spille vil være positivt for drillere. Økt sosialt fellesskap mellom drill og spill i korpset I tillegg til drill og spilletimer, får […]

Korpset starter opp i uke 35

Følgende felles øvingstider gjelder, starter 29.8.16:   Aspirantkorps fellesøvelser (samspill) Mandag 15.00 – 16.00 (fra uke 41) NB! Aspiranter starter med samspill i uke 41, etter høstferien. Kun enetimer før det.   Juniorkorps fellesøvelser (samspill) Mandag 16.15 – 17.45 i filmsalen   Hovedkorps fellesøvelser (samspill) Mandag 18.00 – 20.00 i filmsalen   Drillaspiranter Mandag 18.00 – 19.00 i gymsalen   Drilljunior 1, 2 og 3 Mandag […]