Vil du at ditt barn skal spille et instrument?

Du er heldig! Ditt barn går på en skole med et skolekorps med høyt musikalsk nivå, god økonomi og effektiv administrasjon. Vi håper ditt barn vil spille, og at du velger skolekorps. I tillegg til god kvalitet på spilletimer, får de samspill, som gir musikalsk glede og samhold på tvers av alder og kjønn. I mai spiller vi marsjer. Resten av året spiller vi konsertstoff, […]