Vil du bli medlem?

Det håper vi.

Da vil du nemlig få oppleve dette:

  •    Å spille, drille og ha det gøy med jenter og gutter i alderen 7-18 år
  •    Oppleve glede og mye gøy gjennom musikken
  •    Holde konserter, marsjere og være med på mye moro
  •    Dra på helgeseminar og sommerturer
  •    Lære å spille et instrument som du vil ha glede av hele livet

Korsvoll Skolekorps har tre korps; aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Når du begynner å spille, starter du i  aspirantkorpset. Etter ett år går du over i juniorkorpset, hvor du spiller i to år før du kommer inn i hovedkorpset. Alle korpsene har samspill en gang i uka – på mandager (aspirantene starter samspill etter høstferien). Hovedkorpset har øvelse kl 18:00 – 20:00, mens aspiranter har samspill kl. 15:30 – 16:30 og juniorkorpset har samspill kl. 16:30 – 17:45. I tillegg har alle musikantene enkeltundervisning ca 30 minutter en gang per uke. Du kan begynne å spille etter at du har begynt i tredje klasse.

Vi har også en drilltropp som er med når korpset marsjerer og spiller. Drilltroppen har dessuten egne seminarer og deltar i konkurranser. Du kan begynne å drille etter at du har begynt i andre klasse. Drillerne har øvelse hver mandag. Vi har aspirantopptak hver sommer.

Kontingenten er 1700 kr per semester for musikanter i hoved- og juniorkorps, 1500 kr for aspiranter og 850 kr for drillere. Kontingenten dekker individuell instruksjon og samspill, i tillegg til å låne et instrument, noter og flott uniform. Korpset har dessuten seminarer og turer som dekkes helt eller delvis av korpset.

Dugnadsinnsats

Mange er redde for å la barna sine begynne i korps fordi man tror det krever så stor dugnadsinnsats. Hos oss har dugnadsinnsatsen blitt betydelig redusert de siste årene. Gode arbeidsrutiner, struktur og system gir oss god uttelling på dugnadsarbeidet.  Alle er med på parkeringsvakter ved Ullevål stadion to ganger i semesteret og loppemarkeder på skolen vår og høst. All dugnad er sammen med andre. Det er sosialt og hyggelig, og skjer i nærmiljøet.

Har du lyst til å være med?

Sende epost til post@korsvollsk.no så avtaler vi et møte med dere hvor vi finner det instrumentet som passer for nettopp deg!

Velkommen til Korsvoll skolekorps!

 Comments are closed.