Hva skjer? – årshjul

Korpset bruker SPOND som kanal for aktivitetsoversikt. Oversikten under er kun er grov oversikt over aktiviteter gjennom året. Sjekk detaljer for aktivitetene i SPOND

AK: aspirantkorps      JK: Juniorkorps          HK: Hovedkorps
AD: Aspirantdrill       JD: Juniordrill             HD: Hoveddrill

Høst

  Aktivitet AK JK HK AD JD HD Kommentar til foreldrene:  
Skolestart Skolestart og instruktørmøte              Ingen aktiviteter for korpsbarna  
Første mandag etter skolestart Oppstart for ALLE, felles og individuelt, unntatt aspirant-samspill som starter etter høstferien.

 

 x x  x Nærmere informasjon om individuelle øvingstider kommer i egen mail fra instruktør.  
                   
September Foreldremøte ALLE, Korsvoll skole.                
September Konfirmasjonsspilling
   2 x   12 x Deltakere: Hovedkorps, Junior 2 spillere, Hoveddrill, Juniordrill 1&2.
Full uniform. Drill og spill driller. Se informasjon om uniform på korpsets nettsider 
 
Valgdag Valgår(oddetalls-år):
Alle øvelser avlyst pga valgdag)
 x x x  x x x  Både felles og enkeltøvelser  
 September  Pizzakorps for juniorkorps, hovedkorps og alle drillere.                
Torsdag nærmest høstjevndøgn  Elvelangs i fakkellys       x      x  
 Første helg etter høstferien  Kongsbergseminar    x    Hovedkorps, juniorkorps og drillere fra 4. klasse og oppover  
Oktober / november  

Seminar før høstkonsert

   x x   x x    
 Oktober / november  Høstkonsert  x  x  x  x  x  x    
 
 
Fredag før første søndag i advent   Kl 17.00: Spilling ved julegrantenning, Nordberg kirke.      x       o  Hovedkorpset.
o  Oppmøte kl. 16:45
o  Antrekk: «Nisseklær». Musikantene får gratis pølser etterpå
 
Desember  Julekonsert                  
 
Desember Hentekonserter /juleavslutning  x  x x  x  x  x Sosialt samvær  

 Uke 50  Semersterslutt; siste uke med samspill og individuelle timer  x  x  x  x  x  x    
 24.12 Spilling på Nordberghjemmet kl 1200.Fremmøte 1145, åpent på skolen for instrumenthenting kl 1120.      x        Antrekk: Pent med nisselue/røde detaljer  
Vår Aktivitet AK JK HK AD JD HD Kommentar til foreldrene:  
                   
Uke 2:  Oppstart nytt semester alle grupper, iht høstens timeplan

 

x    
 Januar Uniformprøving og -bytting,    x  x x  x  x Brukte uniformer skal leveres nyrenset/ vasket med navn. Luer og jakker må renses, bukser, skjørt og skjorter vaskes. Lever uniformen i god tid på korpskontoret.

NB! De som både driller og spiller  skal ha både drill– og korpsuniform

 
 Januar Juletrefest, for alle korpsmedlemmer.

Kl 1800-2030.

x x x x x x    
 Januar Juletrefest for korpsforeldre             Korsvollhuset  
 Februar  Seminar for de eldste i hovedkorps og hoveddrill (ungdomsskole og eldre)  x  x
 Februar  Årsmøte med foreldremøte  Korsvoll skole  
                   
Februar / mars Helgeseminar for hovedkorps, juniorkorps og drill Forberedelse til Distriksmesterskap for hovedkorps og juniorkorps / Østlandsmesterskap i drill
 
Mars Distriksmesterskap skolekorps janitsjar x x Juniorkorps og hovedkorps  
 
 
April  Huskonsert.

Individuelle nummer med instruktørene + stykker fra D

 x  x  x  x  x  x  På Korsvoll skole  
April  Vårloppemarked              Egen info  
 April/mai Marsjerings-øvelser/Marsjseminar/Gardebesøk    x  x   x   x   x   x  Marsjering er frivillig for aspirantene, de spiller ikke men kan gjerne marsjere med korpset. Husk marsjhefte, klype, uteklær etc.  
 
 
 Mai  Uniformslageret åpent  v/helsesøsters kontor på Korsvoll skole  
Mai Barnehagespilling «17.-maitog».  x  x  x  x  x  x Fremmøte kl 10.00 på skolen, varer til ca 12.00. Aspiranter går med korpset men spiller ikke. Full uniform. Frivillig for ungdomsskole og VGS-elever.  
17. mai 17. mai-spilling  x x x x x x   Antrekk: Full uniform. Aspiranter marsjerer UTEN instrument.  
Mai Olabilløp – Nordberg Grand Prix x x x x x x Fremmøte Korsvoll skole: kl 11.45. Spilling til og i Langmyrgrenda frem til ca kl 13.00.

Antrekk: Fritidsuniform.

 
Mai Konfirmasjonsspilling x x x x x x  Antrekk: Full uniform. Aspiranter marsjerer UTEN instrument.

 

 
Mai Rekrutteringskonsert, Korsvoll skole kl 1000-1100.

Kringsjå skole kl 1200, kun instruktører 

 x         Fremmøte kl 0900, gym- eller filmsal. Oppstart konsert kl 1000. Kun juniorkorps deltar. Ikke uniform.   
 Mai / juni  Instrumentprøving for nye korpsbarn, Korsvoll skole. Utdeling av instrumenter             Kl 1630-1730.   
 Juni Siste uke med individuell instruksjon  x x x  x  x  x    
 Lørdag i juni Hunderfossen– for de som ikke reiser på sommertur x  –   x j1   For 2. og 3. klassinger samt andre som ikke drar på sommertur.  
 Juni Sommerkonsert for alle, Korsvoll skole x x  x x x
 
             
Rett etter skoleslutt Sommertur- alle som er ferdig med 4. klasse og oppover   b x x b x
 Sommerferie              
             
               
               

Comments are closed.