Archive for May, 2012

Streik på Korsvoll skole

May 30th, 2012

Alle øvelser går som normalt.

Selv om det ikke er undervisning på skolen, får korpset lov å bruke skolens lokaler.

17. mai morgen

May 17th, 2012

16. mai for barnehagene på Korsvoll

May 16th, 2012