Archive for October, 2011

Høstkonsert

October 31st, 2011

Alle medlemmene i korpset deltok på konserten 30. oktober på Korsvoll skole.

Årets aspiranter hadde sin første opptreden på denne konserten.

 

 

 

 

 

Lydopptak fra konserten finnes på siden Lyd & Film.