Archive for September, 2011

Elvelangs 2011

September 23rd, 2011

Korsvoll Sloekorps deltok på Elvelangs med en saxofonkvartett.

Hanna, Frida og Sara underholdt sammen med sin instruktør, David.