Archive for August, 2011

Vil du begynne å drille?

August 24th, 2011
Korsvoll skolekorps tar opp drillere som begynte i andre klasse i høst. Aspirantdrillerne trener hver mandag kl 17:00-18:00 i skolens gymsal.
Interesserte kan sende en epost til post@korsvollsk.no. Første trening er mandag 5. september. Mer info finner du her.